S a l s a .link

- - - Steg och turer i Salsa - - -

"Disclaimer" ;)
Denna sida är på inget sätt garanterad att vara varken korrekt eller komplett, jag har skrivit ner detta som en hjälp för mig att komma ihåg turer jag lärt sig, och kanske friskar det även upp ditt minne. Och även om du kanske kan få något nytt tips, så är ju dans inget man lär sig teoretiskt. Istället rekommenderar jag dig att gå en kurs, speciellt kan jag rekommendera de kurser jag varit på, varifrån dessa turer framförallt kommer (och all credit till dessa danslärare för alla turer nedan!), nämligen mestadels Adrianas Dansskola i Göteborg och även kurser anordnade av Salsa Kulturförening Varberg i samarbete med bl.a. ABF och Fabian/Dance Vida. (Vissa saker har jag lärt mig på diverse andra ställen med.) Jag kan även tipsa om salsakurser på Medborgarskolan i Halmstad, där jag höll kurser våren 06.

Copyright © 2005-2023 Salsa .link
Det är fritt att länka till denna sida eller min huvudsida, i nytt fönster eller i en frame.
Bilderna på steg får kopieras fritt för att användas i icke-komersiellt syfte.
Ni får kopiera delar av texten endast för icke-komersiellt syfte och endast om den åtföljs av hänvisning och länkar till de danskurser som nämns här strax ovanför, samt till denna sida.
För annan användning vänligen kontakta mig först (webmaster snabel-a salsa punkt link).

Förkortningar och termer

H=höger hand eller fot, V=vänster hand eller fot, K=kille, T=tjej, HiH=Höger-i-höger, dvs man håller killens högerhand i tjejens högerhand, normalt ståendes mittemot varandra (till att börja med iallfall). ViV=Vänster-i-Vänster. I korsfattning så har man HiH & ViV, det är viktigt vilken som är överst, vilket framgår av beskrivningarna, men normalt H överst.
Med svanfigur menar jag när tjejen har båda sina armar sträckta uppåt, med handlederna ihop (och fingrarna/händerna hålls "lite snyggt"). Därifrån gör hon ofta en (fri)snurr innan armarna sänks.
Och med kille/tjej menar jag den som för/följer.

Grundpositioner

Kontraposition är när man står mitt emot varandra, killens H på tjejens rygg, i höjd med skulderbladet ungefär. Tjejens V på killens överarm/axel. Andra handen håller man i varandra ut lite uppåt. Liknar valsfattning, och många andra pardanser.

Man kan även stå mittemot varandra och hålla bägge händerna i varandra, killens H i tjejens V, och tvärtom. Man håller antingen händerna med handflatorna mot varandra, eller med "buggfattning" där tjejen lägger sin hand över killens pekfingersida av handen, typ. Vanligt är också att tjejen håller handen pekandes uppåt ("stopp") och killen håller tag i hennes hand, med sin tumme i hennes handflata.

När man snurrar är det ofta bara två fingertoppar man håller mot varandra.

I Kubansk salsa utgår många turer från startpositionen för en Dile que no, där man står brevid varandra, vilket framgår av beskrivningen nedan.
När man bjuder upp till dans "på riktigt" börjar man dock alltid i kontraposition.

Grundsteg

Här används räkningen 123-paus-567-paus. Killen börjar med vänster på 1, tjejen med höger. (Vid synkade shines går dock tjejen samma som killen.) Dessa beskrivningar utgår från killen (och i viss fall har jag lite dålig koll på tjejens steg eftersom jag är kille).

På alla vanliga steg så flyttar man vänster fot på 1, med vikten över på vänsterfoten, och lyfter lite på högerfoten så bara tårna är i golvet. På 2 för man över vikten tillbaka på högerfoten. På 3 sätter man tillbaka vänsterfoten intill högerfoten. På 4 är det paus och fötterna rör sig inte (dock "dansar" man vidare med kropp och händer). Sedan gör man samma sak på 567 med andra foten först. Att man pausar fötterna på 4 och 8 är inte alltid sant, då det framförallt i Kubansk salsa är vanligt att man i pausen markerar med ett litet "stamp" eller "dutt" med den fot man ska ta nästa steg med.

Byte av steg gör man alltid på 1. När man dansar turer händer det dock att man gör "halva" grundsteg i turerna, speciellt korssteg är det vanligt att man kompletterar varandra med på varsin takt-halva. Och ibland tar man steg som inte direkt är något av dom grund-stegen nedan. När man börjar dansa så brukar man börja med casino eller mambosteg.

Casino-steg
På "Casinosteg" ("Cumbia") så går båda bakåt med bägge fötterna (på 1 och 4). Man sätter fötterna lätt vinklade utåt, ganska rakt bakom framfoten. Överkroppen vinklar man lite ut åt sidan (i kontraposition får man ta lite mindre steg och vinkling på 567 eftersom man håller fast armarna på den sidan.) Man signalerar att man byter till casinosteg genom att trycka med sin V och dra tjejen lite mot sig med sin H, så man vrider henne.

Det finns variant på casinosteg, där man vrider sig ett kvarts varv utåt på bakstegen, då lämpligen genom att släppa den hand som inte räcker till annars, och antingen tar man hand-i-hand på killens H, eller så kan killen "bromsa" tjejen med sin H på hennes rygg.
Rumba-steg
På "Rumbasteg" ("Cocaracha") går man i sidled åt det håll som foten man går med, dvs killen går vänster på 1 och höger på 4, tjej tvärtom. Man signalerar byte till rumbasteg genom att tydligt skjuta V ut åt vänster, samt trycka tjejen i sidan lite med H handen.
Mambo-steg
På "Mambosteg" går killen framåt med vänsterfoten på 1 och bakåt på 4, tjejen går bakåt på 1 och framåt på 4, så man följer varandra. När man går flera mambosteg, så är det smidigast om man istället för att sätta ihop fötterna på 3 och 7 istället går lite (en halv fot ca) längre framåt/bakåt, vilket underlättar när man fördelar vikten så man kan låta kroppen konstant flytta sig sakta fram/bakåt även över pauserna. Man signalerar byte till mambosteg genom att trycka med sin V och luta lite med hela kroppen mot tjejen för att visa att hon ska gå bakåt. (Och iochmed att hon ändå går bak, ifall hon går casinosteg, så gör det inget om hon inte "fattar", för när hon märker att K går fram vet hon att det är mambosteg som gäller.)
Kors-steg
På "Kors-steg" går man bakåt på 1, på 2 sätter man andra foten i kors framför "bakbenet". På 3 flyttar man tillbaka bakfoten brevid den andra. På 567 gör man lika dant åt andra hållet, dvs H bak på 5, korsa V framför på 6, och H intill på 7. För att signalera byte till korssteg, från dubbelfattning, så drar man tjejen i sidled med bägge händerna efter 1, så hon naturligt får sätta foten i kors för att följa med. Eftersom tjejen redan går baksteg på 1 i de andra grundstegen så räcker det med att hon får veta först på 2 att man byter. (Korssteg gör man inte i kontraposition, man står för tätt ihop för att det ska funka bra.)
Det kallas "open break" när killen med sin V håller tjejens H, och trycker tjejen i baksteg på hennes H på 1 (man sänker handen till ungefär midjehöjd när man signalerar.), och själv går bak med V, och sedan "bromsar" igen på 2 för att dra tjejen emot sig. Det används som start för flera snurrar och turer, även om det inte namges i beskrivningarna som "open break" utan bara att man trycker tjejen i baksteg på 1.
Man går i detta steg på alla grundsteg ovan utom mambo, skillnaden mot bara grundsteget (förutom vad som eventuellt händer efter 2) är att man markerar lite tydligare med vänsterhanden, och ofta släpper sin högerhand innan.

Snurrar

En "Vuelta" är en snurr (eller vändning) ett helt varv medsols. Som kille går man fram på 1, man kan sätta foten lite vriden för att underlätta snurren, snurrar ett halvt varv utan att flytta fötterna (mer än att man snurrar dom på plats) på 2, och på 3 lyfter man fram högerfoten, samtidigt som man vrider sig ett halvt varv till, och även foten i marken vrider man, och sätter ihop fötterna nu vänd åt samma håll som man började. Tjejer gör på samma sätt, men på 567, som vanligt.
I dansen så står man mitt emot varandra i kontraposition, och går i mambosteg på 123 (tjejen bak och killen fram). Killen höjer handen på 3 för att förbereda snurren, och på 5 trycker killen till på tjejens axel (eller drar lite med höger-handen och sedan släpper den om man har dubbelfattning). Killen fortsätter med mambosteg bak på 567, medans tjejen gör vuelta enligt ovan, dvs fram på 5, vrid halvt varv på 6, och snurra andra halvan på 7. Sedan tar killen tag i tjejen igen, till kontraposition eller dubbelfattning.

En lite annorlunda enkelsnurr gör man när man utgår från casinosteg.
På 123 tar man casinosteg (tjej bak med H, kille bak med V), och på tre förbereder killen genom att höja vänsterhanden. Tjejen kan redan då sätta sin högerfot vriden något åt höger för att underlätta snurren.
På 5 trycker killen lätt på tjejens axel (om man har kontraposition) och "leder" tjejen runt med vänsterhanden på 567, medan han går casinosteg. Tjejen går runt ett varv medsols , genom att på 5 sätta sin V en bit åt höger, och vrider kroppen drygt ett kvarts varv, sätter H förbi vriden ytterligare, och kroppen drygt ett halvt varv runt, och slutligen på 7 sätter ihop fötterna och slutför vridningen så man är mitt emot varandra igen. Man tar där åter tag i kontraposition, eller dubbelfattning.
När tjejen snurrar håller hon blicken på killen tills hon snurrar, och vrider runt huvudet och fäster åter blicken på honom efteråt, det gör dels att det blir en snygg rörelse, men framförallt motverkar att man blir snurrig.

En dubbelsnurr börjar likt enkelsnurren med casinosteg på 123, eller "open break", men man för på 23 vänsterhanden i en halvcirkel mellan sig och tjejen (som om man ritar baklänges från 6 till 12 på en klocka), och har handen höjd på 3. Tjejen sätter, som beskrivs ovan, sin högerfot vriden lite åt höger på 3, en liten bit från V. Inför en dubbelsnurr håller man V ungefär i tjejens ögonhöjd nära hennes huvud, man har den still där under pausen på 4, för att sedan hjälpa med balansen och snurren med små rörelser ovan och nära hennes huvud. (När man gör en enkelsnurr håller man handen längre ifrån, och rör handen mer i en rörelse utan den distinkta pausen på 4, och leder liksom mjukare runt. Inte helt lätt att beskriva skillnaden i signal för enkel och högersnurr, och ofta får man nästan veta, känna på hur killen leder med handen i själva snurren, eller gissa :))
Själva snurren, på 567, så går killen resten av casinosteget, eller eventuellt står still för att stå stadigt och därmed även hjälpa tjejens balans. Tjejen trycker ifrån med sin H på 5 och snurrar ett varv runt, med V (på tå) i marken och sätter ner H nära V. Vrid ut H lite åt höger igen på 6, och trycker till i en andra snurr ett varv och sätter ner H intill V på 7.
Efter tjejens snurr sänker killen sin V till ungefär tjejens axelhöjd och "bromsar upp" snurren, innan man kör vidare.

När man snurrar, i synnerhet dubbelsnurren, så underlättar det om man hjälper till med den fria armen genom att dra in den mot kroppen när man snurrar.

Killen gör ofta en "krokbens-snurr" (i brist på bra benämning) vilket sker på 567 genom att på 5 sätta H en bit runt bakom V, samtidigt som man böjer knäna lite extra (speciellt om man är lång och tjejen kort) och börja vrida sig medsols. Man har ofta sin V i tjejens H, och höjer då den, med handflatan uppåt, strax ovanför ögonhöjd. På 6 vrider man sig ytterligare medsols, under sin arm, och flyttar V runt ca ett halvt varv, för att på 7 vrida H och sätta fötterna intill varandra, efter ett varv medsols. Man sänker sin arm igen efter snurren, på 7-8.
Precis som med de andra snurrarna ovan går den göra med andra handfattningar också.