S a l s a .link

- - - Steg och turer i Salsa - - -

"Disclaimer" ;)
Denna sida är på inget sätt garanterad att vara varken korrekt eller komplett, jag har skrivit ner detta som en hjälp för mig att komma ihåg turer jag lärt sig, och kanske friskar det även upp ditt minne. Och även om du kanske kan få något nytt tips, så är ju dans inget man lär sig teoretiskt. Istället rekommenderar jag dig att gå en kurs, speciellt kan jag rekommendera de kurser jag varit på, varifrån dessa turer framförallt kommer (och all credit till dessa danslärare för alla turer nedan!), nämligen mestadels Adrianas Dansskola i Göteborg och även kurser anordnade av Salsa Kulturförening Varberg i samarbete med bl.a. ABF och Fabian/Dance Vida. (Vissa saker har jag lärt mig på diverse andra ställen med.) Jag kan även tipsa om salsakurser på Medborgarskolan i Halmstad, där jag höll kurser våren 06.

Copyright © 2005-2023 Salsa .link
Det är fritt att länka till denna sida eller min huvudsida, i nytt fönster eller i en frame.
Bilderna på steg får kopieras fritt för att användas i icke-komersiellt syfte.
Ni får kopiera delar av texten endast för icke-komersiellt syfte och endast om den åtföljs av hänvisning och länkar till de danskurser som nämns här strax ovanför, samt till denna sida.
För annan användning vänligen kontakta mig först (webmaster snabel-a salsa punkt link).

Förkortningar och termer

H=höger hand eller fot, V=vänster hand eller fot, K=kille, T=tjej, HiH=Höger-i-höger, dvs man håller killens högerhand i tjejens högerhand, normalt ståendes mittemot varandra (till att börja med iallfall). ViV=Vänster-i-Vänster. I korsfattning så har man HiH & ViV, det är viktigt vilken som är överst, vilket framgår av beskrivningarna, men normalt H överst.
Med svanfigur menar jag när tjejen har båda sina armar sträckta uppåt, med handlederna ihop (och fingrarna/händerna hålls "lite snyggt"). Därifrån gör hon ofta en (fri)snurr innan armarna sänks.
Och med kille/tjej menar jag den som för/följer.

0-0a "Dile que no"

I startposition för dile que no står man tittandes åt samma håll, T till höger om K, högra handen bakom hennes rygg, och hennes V på sin högeraxel. På 1 går killen fram med högerfoten i mambosteg, tjejen backar med vänsterfoten. På 2 lägger man vikten på sin andra fot, och på 3 sätter killen ihop fötterna igen, tjejen sätter dock sin högerfot snett framför den andra, en bit ifrån, och på pausen (4) "touchar" hon högra ankeln med sin vänsterfot, med vänsterbenet lätt böjt.
Sedan ska tjejen gå förbi framför killen, på 5 tar man baksteg med höger fot, på 6 går vänsterfoten framför (benen i kors), och fötter ihop på 7. Tjejen tar steg med västerfoten rakt förbi killen på 5, snurrar motsols och sätter ner högerfoten på 6, och på 7 sätter hon ihop fötterna, och har snurrat klart så hon står åt samma håll som killen igen, fast på vänstra sidan istället. På 6 ungefär, när tjejen kommit mot vänstersidan, tar man tag hennes H i sin V, och drar ut handen lite emellan sig för att vrida tjejen till rätt position.
Härifrån gör man normalt en kubansk markering.

Man kan även som kille vrida sig ett kvarts varv motsols på 6-7, och tjejen snurrar ett kvarts varv mindre, så hon slutar mitt emot killen. Man vrider då såklart inte heller henne ut sista biten med vänsterhanden. Man står då mitt emot varandra istället, och kan tillexempel ta dubbelfattning eller gå till kontraposition, eller börja någon tur med tjejen i baksteg på 1 ("open break").

(I vissa fall håller man redan innan killens V i tjejens H från förra turen, och kan då hålla dom kvar och leda tjejen runt lite med sin V. Även andra handfattningar funkar, och beskrivs på olika ställen.)

0-0b "Kubansk markering"

Efter en dile qué no gör man ofta en Kubansk markering. På 123 tar man mambosteg bakåt (rör lite på händerna). Vrid kvartsvarv upp mot varandra, och gå framsteg på 567 (K med vänsterfot, T med högerfot). Akta tårna när ni går mot varandra :) (Killen sätter ofta sin fot lite ut åt höger just för att undvika att man trampar varandra). På 5 när man går mot varandra så trycker man sin H hennes V handflator mot varandra, och pressar ifrån igen när man backar på 67. Oftast står man kvar vända mot varandra, för att göra någon figur. Man kan dock dels hålla kvar bägge händerna, och inte släppa på 6, för vissa figurer, och även göra andra byten mm (ofta görs dom dock på nästa 123). Dessutom kan man göra flera Kubansk markerings-steg, antingen genom att vrida sig tillbaka på 7 så man står vid sidan om varandra igen, eller så gör man dom när man fortfarande är vända mitt emot varandra. Det är framförallt V killen använder för att visa för tjejen hur hon ska vrida sig vid kubansk markering.

0-1a "Enchufla" / platsbyte

Ifrån t.ex en Kubansk markering, när man står mittemot varandra, kan man göra en Enchufla (enchufa). I "grundutförande" gör man den med sin V i tjejens H, men man kan ha andra fattningar, med en eller två händer.
På 1 trycker man tjejens hand bak, bägge går baksteg. På 2 drar man T mot sig, går men högerfot lite i kors framför V medans tjej går mot & förbi killens högra sida, och samtidigt snurrar motsols. Sätt ihop fötterna på 3, vrid lite medsols på 23 så man "följer" tjejen. Tjejen har ryggen mot killen vid 3 men fortsätter snurra vidare så att man efter 4 står mittemot varandra igen, men man har bytt plats med varandra, eller iallfall vridit sig ett kvartsvarv.
(Det finns turer där tjejen stannar med ryggen mot killen, där hon var på 3, killen visar detta med hur han för händerna, och det sker som regel bara från korsfattning.)

På 567 kan man göra många saker, en variant är att man på 5 drar tjejen lite mot sig för att på 67 trycka henne ifrån och runt ett halvt varv medsols åt höger, vrid själv lite motsols, så hamnar man i .

Man kan också byta greppet på sin V till handflata mot handflata, som man håller i kontraposition, vilket också är vad man för in tjejen till.

Man kan också göra ett nytt platsbyte, där killen går fram till vänster om tjejen, och snurrar ett varv motsols, tjejen vrider sig lite medsols. Även här finns många handfattningar, man kan hålla kvar V i tjejens H, efter platsbytet ovan, eller så kan man exempelvis hålla sin H i hennes V, och man höjer H med handflatan upp och armbågen inåt för att gå under sin egen arm. För att få tag i tjejens V med sin H efter en enchufla så är det bäst att redan på väg ut ur snurren på 34 så låter man sin H följa från tjejens axel och ut hela vägen tills man får tag i hennes hand.
Stegen är dock samma oberoende av handfattningen; Killen tar ett litet steg bakåt med H på 5, tar steg framåt med V på 6, där man sätter foten vinkelrätt bort från tjejen, för att underlätta den snurr på ungefär 3/4 varv motsols man gör på 7, där man slutar med att sätta ner föterna intill varandra, nu vänd mot tjejen. Tjejen tar korssteg när killen snurrar, och vrider sig något medsols mot killen, för att man ju som sagt ska hamna mitt emot varandra.
Man låter i regel alltid tjejen göra sista snurren vid upprepade platsbyten, dvs man gör något annat slut på sista 567, t.ex bara ett casinosteg (tjejen gör dock som regel ett korssteg, precis som hon brukar göra på 567 i platsbyte).

0-1b "Enchufla Doble"

Enchufla doble är när man efter enchufla stoppar T med sin H på hennes axel, så hon aldrig kommer runt till mittemot (när man står _(_ ungefär). På 4-5 stoppar man hennes snurr genom att hålla emot på hennes axel, och trycker henne tillbaka i en medsolssnurr på 567 så man hamnar i utgångspositionen igen. Man gör ofta denna stoppgrej två gånger, och sedan går man ut hela vägen enligt förra stycket.

0-2 "Sombrero"

Man kan börja i lite olika position, ifall man kommer ifrån en annan figur. Men i princip så är det när man står mittemot varandra, med korsfattning HiH över ViV. Man har redan gjort 123 när man är där, så det är på 5 man börjar här. Man lyfter bägge händerna uppåt, sträcker sin högerarm och lägger den bakom tjejens nacke, böjer vänsterarmen och lyfter upp tjejens vänsterarm bakom sin egen nacke. Här släpper man händerna, och sänker H ner på tjejens rygg, tjejen flyttar sin V till killens högeraxel. Under turen vrider sig bägge från varandra, kille motsols, tjej medsols, så att man står vid sidan av varandra när det är klart, i startposition för dile que no.

V2 (Till tvåhands, sombrero, tvåhandssnurr)

Från kontraposition.
Casinosteg 123, på 5 gå bak med V och släpp H lös, sedan snett fram på 6, snurrandes motsols under V-arm, fötterna ihop på 7, man står då mitt emot varandra killens V i tjejens H.
Man kan här göra en Enchufla, ta dubbelfatning eller andra turer.

Från tvåhands mambosteg, byt till korsfattning (H överst) på 567, på 123 höj bägge händer och förbered snurr, på 56 snurra tjejen medsols ett varv, fortsätt snurra ett halvt varv till på 7, men "dela" armarna och lägg dom över varandras axlar, dvs en Sombrero. Där fortsätter man med Dile que no.

Från tvåhandsfattning, på paus 8 samla händerna, och på 1 tryck tjejen i baksteg, dra henne sedan förbi din högersida i en tvåhands-Enchufla på 23, fortsätt sedan med att själv snurra medsols på 567, genom att lägga din H på din vänstra axel och snurra under din vänstra arm, prescis som "handen-på-axeln"-snurren från "kramfiguren" ovan.