S a l s a .link

- - - Steg och turer i Salsa - - -

"Disclaimer" ;)
Denna sida är på inget sätt garanterad att vara varken korrekt eller komplett, jag har skrivit ner detta som en hjälp för mig att komma ihåg turer jag lärt sig, och kanske friskar det även upp ditt minne. Och även om du kanske kan få något nytt tips, så är ju dans inget man lär sig teoretiskt. Istället rekommenderar jag dig att gå en kurs, speciellt kan jag rekommendera de kurser jag varit på, varifrån dessa turer framförallt kommer (och all credit till dessa danslärare för alla turer nedan!), nämligen mestadels Adrianas Dansskola i Göteborg och även kurser anordnade av Salsa Kulturförening Varberg i samarbete med bl.a. ABF och Fabian/Dance Vida. (Vissa saker har jag lärt mig på diverse andra ställen med.) Jag kan även tipsa om salsakurser på Medborgarskolan i Halmstad, där jag höll kurser våren 06.

Copyright © 2005-2023 Salsa .link
Det är fritt att länka till denna sida eller min huvudsida, i nytt fönster eller i en frame.
Bilderna på steg får kopieras fritt för att användas i icke-komersiellt syfte.
Ni får kopiera delar av texten endast för icke-komersiellt syfte och endast om den åtföljs av hänvisning och länkar till de danskurser som nämns här strax ovanför, samt till denna sida.
För annan användning vänligen kontakta mig först (webmaster snabel-a salsa punkt link).

Förkortningar och termer

H=höger hand eller fot, V=vänster hand eller fot, K=kille, T=tjej, HiH=Höger-i-höger, dvs man håller killens högerhand i tjejens högerhand, normalt ståendes mittemot varandra (till att börja med iallfall). ViV=Vänster-i-Vänster. I korsfattning så har man HiH & ViV, det är viktigt vilken som är överst, vilket framgår av beskrivningarna, men normalt H överst.
Med svanfigur menar jag när tjejen har båda sina armar sträckta uppåt, med handlederna ihop (och fingrarna/händerna hålls "lite snyggt"). Därifrån gör hon ofta en (fri)snurr innan armarna sänks.
Och med kille/tjej menar jag den som för/följer.

0-3a "Dos" (tjej bakom kille)

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • På 123 gör Enchufla.
  Dra tjejen mot dig på 5, och byt snabbt hand till HiH, och se till att hon går in bakom dig på 67, så du går sidled framför henne, ev vrid lite lätt motsols för att det ska bli rätt. Ni tittar alltså åt samma håll, T går bakom ryggen på K, och slutar lite till vänster om killen (sidledes). Se till att era blickar möts när ni kommer till ändpunkten.
 • Ta tag även i tjejens V med din V på andra sidan, och på 123 gå sidled åt vänster med korssteg, T åt höger, och så tittar man på varandra på andra sidan. (Man kan göra flera sidsteg såhär om man vill.) Se till att hålla händerna lågt nere hela tiden.
  Lyft upp din H med handflatan upp, och gå åter i sidled, men nu med tjejens hand över ditt huvud, så din högerarm är framför dig, samla händerna på andra sidan.
 • På 123 dra och vrid fram tjejen så hon hamnar mittemot framför dig, killen gör sidsteg till vänster. Ni står då mittemot varandra, med dubbelhansfattning i kors.
  Förbered inför att på 56 snurra tjej medsols 1.5 varv, och på 7 avsluta med en Sombrero.
 • Avsluta med en Dile que no.

  0-3b "Uno" (kille bakom tjej)

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • I pausen byt till HiH, och på 123 sänk H, vrid tjejens hand så hon vrider sig ett kvarts varv motsols medans du drar henne framför dig, och vrid själv kvarts varv medsols, så att ni slutar tittandes åt samma håll, kille bakom tjej, med tjejen lite till höger, hennes H hand bakom sin rygg. Ta där tag i hennes V med din V. (Glöm inte titta på varandra i ändpunkterna.)
  På 567 gå i sidled åt höger, tjej åt vänster. Håll händerna nere, och ni slutar åter tittandes åt samma håll, men med tjejen lite till vänster istället. (Även här kan man om man vill upprepa flera sidosteg fram och tillbaka.)
 • På 123 går man sidled varsitt håll igen, men denna gång lyfter man H framför tjejen, vrider henne motsols ett kvarts varv, och vrider sig själv upp mot henne ett kvarts varv, så man slutar (nästan) mittemot varandra med korsfattning.
  På 567 avslutar man med en Sombrero, och är tillbaka med T till höger.
 • Avsluta med en Dile que no.

  0-4 "Setenta (70)"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • Behåll bägge händer, och förbered på 123 genom att höja V till handflata mot handflata, ta rumbasteg åt vänster.
  På 567 gör rumbasteg höger, och tryck tjeje runt medsols ett varv, hon står sen mittemot med sin vänsterarm bakom sin rygg.
 • På 1 markera med litet tryck med V, för att på 23 snurra ut T motsols, precis som en vanlig Enchufla, fast man har kvar H i hennes V. Man hamnar då mittemot varandra hållandes i bägge händerna.
  På 567 höj din H med handflata upp och armbåge in, så det blir ett "fönster" som du kan gå igenom under din arm, på tjejens vänstra sida, i ett platsbyte. Man släpper V när den inte räcker längre. Man står åter mittemot varandra.
 • I pausen ta hennes H i din V, släpp din H, och gör Enchufla på 123.
  På 5 dra henne mot dig, och på 67 tryck henne runt till din högra sida.
 • Avsluta med en Dile que no.

  0-5 "Cerro"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • Håll kvar bägge händerna, sänk H och snurra in T i kramfigur på 123.
  På 567 snurra ut T lite, så hon flyttar över mot vänstra sidan, men håll vänster arm nere och stoppa henne med den mot hennes hals.
  (Man kan här göra ytterligare sidoskiften, genom att killen gör korssteg och tjejen casinosteg, på 123 flyttas hon mot höger sida, och på 567 tillbaka till vänster. På 1 och 5 ska man markera genom att "dippa" ner handen man har framför tjejen lite.)
 • På 123 snurrar man tjejen ut motsols, lägg din H med hennes V till din vänstra axel med din handflata nedåt.
  Förbered genom att höja din H som ett L med handen uppåt, och på 567 snurra in under din egna H, släpp H sås sent som möjligt i snurren, och sätt den bakom hennes rygg, tjejen är nu till höger om killen, men tjejens H i sin V på "fel håll".
 • Avsluta med en Dile que no, antingen släpper man tjejens H innan, eller så rättar man till den på vägen över (på 6 eller så). I vissa fall kan man ha handen kvar i fel läge, om det funkar med nästkommande tur.

  0-6 "Klockan under"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • Förbered på 123; HiH och ViV under.
  567 snurrar T medsols helt varv, man är tillbaka men med vänsterhänderna överst.
 • Förbered genom att lyfta V och sänka H, på 123 gå fram vid sidan av T, hon gör lika dant. sänk V bakom din nacke och led tjej så hon går förbi bakom din rygg och kommer till en polisfigur, se till att din H är bakom din rygg med era H-händer vid din vänstra midja. Detta är klart på 456.
 • På 123 böj dig framåt och vrid och gå t.v om T, stå axel-mot-axel, men lite mot varandra, sträck ut händerna samlade åt vänster.
  På 567 gör en Sombrero.
 • Avsluta med en Dile que no.

  1-1 "(tumgreppet)"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • Förbered på 123; HiH och lyft hand handflata mot handflata.
  På 5 gå baksteg och på67 tryck tjej medsols ett helt varv, man står då HiH igen.
 • 123 dra tjej tbk motsols (halv Enchufla) men med H sänkt bakom hennes rygg, stoppa henne med V på hennes axel, när hon är vinkelrätt från dig _|_
  Tillbaka på 567, så står man åter HiH mittemot varandra.
 • Högerhands-Enchufla på 123, tills man tittar åt samma håll, T med rygg mot K.
  På 567 fortsätter T snurra, och K snurrar ett varv medsols under sin arm. Man står åter HiH mittemot varandra.
 • Högerhands-Enchufla på 123, i paus byt till "tumgrepp".
  Dra tjej mot sig (mot sin h.sida) på 5, och på 67 vrid ut henne till din högersida, fast men HiH i tumgrepp framför henne.
 • Avsluta med en Dile que no fast led med din höger, byt till din vänster på 7.

  1-3 "(Exibela, handen på sin axel)"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • Enchufla på 123.
  På 567 vrid T kvartsvarv medsols, ungefär som när man ska till startposition, men stå själv kvar vinkelrätt mot henne (samma läge ungefär som när man stoppar henne i en enchufla-doble). Sätt H på hennes axel med en "stor" rörelse.
 • På 123 gå rumbasteg, tryck tjej i mambo baksteg.
  Förbered genom att lyfta V för att visa att hon på 567 ska snurra ett varv medsols (vanlig vuelta). Man är tillbaka till samma position i vinkel mot varandra.
 • Upprepa rumba/mambo-steg på 123,
  och upprepa tjejens snurr på 567, men denna gång ska killen gå bak på 5 sedan fram på 6 och börja snurra in sig motsols, ned sin H på sin egna vänsteraxel (så den inte är ivägen) och på 7 kommit ett halvt varv. Man står då ungefär sida vid sida, lite mot varandra, med tjejen till vänster, fortfarande med hennes H i sin V, vid sin högra midja.
 • På 123 böj dig framåt och backa ut under egna armen, dra tjejen i ett varv medsols, så man hamnar som i kontraposition, men bara med sin V hand i hennes H.
  1. Förbered med handflata mot handflata, och på 567 snurrar man tjejen medsols två varv.
   Tjejen snurrar då ett varv på 5, ta fart med vänsterfoten så högertårna snurrar nästan hela varvet på golvet. På 6 sätter hon ner högerfoten en bit till höger, och lite vriden åt höger, och snurrar sedan ett varv igen, för att på 7 sätta ner fötterna ihop, och man står mitt emot varandra.
   • Här gör man en Enchufla på 123,
    och trycker ut tjejen på högersidan på 567.
  2. Förbered med handflata mot handflata, och på 567 snurrar man tjejen medsols ett varv. Snurrar man ett varv kan man antingen sluta mitt emot varandra, eller så kan man snurra tjejen lite mer och "sticka in" sin högerhand bakom hennes rygg till startposition direkt.
 • Avsluta med en Dile que no.

  1-6 "Noventa y sinco (95)" (tvåhands-promenad)

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • På 123 ta HiH och ViV under, och förbered medsolssnurr.
  På 567 snurra T medsols helt varv.
 • På 123 snurra tjej tillbaka igen,
  på 5 dra henne lite mot dig, och på 67 tryck henne runt till startposition, fast med dubbelhandsfattning.
 • På 123 gör typ en dile que no, fast med tvåhandsfattningen kvar, och när hon går förbi på 567 sänk V och höj H och led henne åt sidan, så hon står vänd tvärtemot dig, fast står till vänster. (Hon kan också vrida sig som på Dile que no och titta åt samma håll, höj då H först på 7/8.)
 • Fortsätt leda henne på 123 så hon går förbi dig bakom din rygg, och står tittandes åt samma håll på din högra sida.
  På 567 dra henne fram med H så hon står mitt emot dig, du har nu V bakom din rygg och håller hennes V vid din högra midja, och HiH mellan er.
 • På 1 ska ni "dippa" V hand ut åt höger, och sedan på 23 tillbaka mot vänster, samtidigt som man vrider lite i händerna och K lyfter upp sin hand som om man håller en skål i handen, typ, men handen sträckt utåt.
  På 5 vrider man tydligt T medsols ett halvt varv med sin H, på 67 börjar man själv också att snurra motsols, medan T fortsätter sin snurr medsols, så man hamnar iallfall nästan mittemot varandra igen, med alla händer samlade.
 • På 123 vrider man tjejen motsols,
  och på 567 gör man en Sombrero.
 • Avsluta med en Dile que no.

  1-7 "Enchufla Doble Candela"

 • Dile que no, Kubansk markering.
 • På 123 gör en Enchufla, och stoppa tjejen med handen på axeln en bit igenom, precis som i "enchufla doble", dock låt dina fötter stå kvar isär.
  På 567 snurrar tjejen tillbaka, och killen "gungar" åt sidan, utan att flytta på fötterna. (svårt att beskriva riktigt hur man "gungar"...).
 • Man upprepar en gång till på 123, 567, gungar utan att flytta fötterna.
 • På nästa 123 gör man en Enchufla.
  Sedan snurrar killen medsols ett helt varv på 567, och byter hand bakom ryggen halvvägs, så han håller tjejens H i sin H.
 • På 123 snurras T motsols ett varv, man sänker ned handen och byter till V.
  På 567 trycker man tillbaka tjejen till startposition, ett halvt varv medsols.
 • Avsluta med en Dile que no.

  2-5a "Labyrint" (Fönster, bakom rygg)

 • Dile que no, Kubansk markering två gånger.
 • På 123 byt till korsfattning, H överst,
  Snurra tjej medsols ett varv på 567.
 • På 123 snurra tjej tillbaka ett halvt varv, så killen står bakom tjejen, tittandes åt samma håll.
  Sänk vänster arm, och fortsätt vridningen på 567, tjejen ett halvt och killen ett helt varv, genom att killen lägger upp sin vänsterarm bakom sin rygg (på 6, snurr sista halv-varvet på 7). Man står nu mitt emot varandra, bägge händerna fattade, men killen har sin vänster-arm bakom ryggen.
 • På 1 trycker killen tjejens höger bakåt med sin fria höger, och drar tillbaka på 2 och lyfter upp armbågen så det blir ett "fönster", och fortsätter leda tjejen (som måste böja sig framåt för att komma under, hur mycket beror ju såklart på höjdskillnaden mot killen) under sin höger-arm på 3, och går i sidled "framför" henne. Nu står man rygg mot rygg, killen har armarna bakåt runt tjejen.
  På 567 ska tjejen ut på vänstersidan, under andra armen, släpp högerhanden redan efter 5 så hon inte sitter fast. Ni slutar då vänster i vänster mitt emot varandra.
 • Tryck tjej i baksteg på 1, dra henne i en vanlig (fast med "fel" hand) enchufla på 23, och sänk handen på andra sidan,
  På 567 lägger du handen över din nacke, på samma sätt som en Sombrero fast med bara ena handen, och lägg H på hennes rygg.
 • Avsluta med en Dile que no.

  2-5b

 • Dile que no, Kubansk markering två gånger.
 • På 123 byt till HiH, och förbered snurr med höjd hand och handflatan mot tjejen.
  Tjejen ska här göra en dubbelsnurr medsols. På 5 snurrar hon ett varv, på 6 sätter hon ner högerfoten brevid den vänstra, vinklad nästan rakt ut åt sitt höger, för att på 7 snurra ett varv till, och sätta ihop fötterna intill varandra, vänd mot killen, HiH.
 • Tryck tjej i baksteg på 1, dra in henne in i en högerhands-Enchufla på 23, killen står då vänd mot tjejen, som är halvväggs genom sin snurr.
  Sänk på 5 ner H bakom din nacke, och sätt H fot snett in bakom den vänstra (som när man börjar på en medsolssnurr) men var hela tiden vänd mot tjejen, så du liksom går runt henne. Släpp hennes hand så den "glider ner" från din axel, och fånga där upp den med din V. På 6 sätter killen ner V fot en bit bort, fortfarande vänd mot tjejen, nu med hennes H i sin V, och på 7 sätt ihop fötterna, och tryck tjejen åt sidan, samt lägg din H på hennes rygg, så hon hamnar i startposition med tvåhandsfattning.
 • Avsluta med en Dile que no.

  2-7 (2hand bakom felkram handdipp frisnurr)

 • Dile que no, Kubansk markering, behåll bägge händerna ihop.
 • Samla händerna och förbered på 123.
  Snurra tjejen medsols på 567, behåll händerna uppe, lite till höger.
 • På 123 dra tjejen så hon går bakom killen, kille går fram till vänster om tjej, så tjejen är lite bakom till vänster om killen, tittandes åt samma håll.
  Sänk vänster arm, och på 567 snurra in tjejen medsols med högerarmen, så hon är "inkramad" på killens vänstra sida.
 • På 1 sänk högerarmen ner/bakåt, och båda går i baksteg, på 23 lyft upp arm och snurra ut tjej motsols, så hon står mitt emot.
  Sänk höger och höj vänster, och dra till händerna på 5, din vänster över ditt huvud, så hon går bakom dig på din högra sida, släpp högerarmen, och led henne vidare bakom dig på 67...
 • ... vidare fram igen på din vänstra sida på 12 och på 3 sträcker fram din vänster, när tjejen står till vänster tittandes åt samma håll, och håll emot där i paus så man "får tag" att på 5 dra till bakåt, samtidigt som man vänder sig mot tjejen, så att hon på 67 gör en frisnurr medsols, medans kille tar grundsteg på plats.
 • När tjejen kommer runt tar man tag bakom hennes rygg, och avslutar med en ny Dile que no.

  När tjejen ska snurra fritt, kan det vara enklare, speciellt om man hamnar mitt emot varandra, att man lägger sin lediga högerhand på tjejens underarm, och släpper sin vänsterhand, och puttar henne runt i frisnurren med högerarmen. Man kan dessutom själv snurra motsols som kille om man vill.

  3-2 "Händer på midjan"

 • Dile que no, Kubansk markering, behåll bägge händerna.
 • Förbered genom att sänka H och på 123 dra in tjejen i en "kramfigur", dvs hon snurrar motsols och hamnar på killens högra sida, tittandes åt samma håll, med sin H och killens V framför sig.
  På 5 gå baksteg, sänk V och dra lite i tejej så hon med går bak. På 67 tryck ut tjeje framåt igen samma väg som hon kom, så hon står mittemot i dubbelfattning igen.
 • Förbered genom att sänka V och höja H, och på 1 ta steg framåt och dra/tryck tjejen mot dig så hon också går framåt, så ni passerar till höger om varandra. Släpp V och på 23 gå i sidled och led tjejen bakom, och vrid dig själv en aning medsols, så tjejen står åt höger istället, nästan i dile que no-position, fast man kommer inte riktigt så långt.
  Man sänker ner H i medelhöjd och har den lite utsträckt, och drar tjejen mot sin högra sida på 5, och sedan snurrar in henne "i högerarmen" på 67. Hon hamnar alltså i samma position som kramfiguren fast man använder bara ena handen. Stoppa tjejen med V på hennes vänstra axel, tjejen lägger sin lediga H på sin axel så att den inte "fatnar" under andra armen.
 • På 123 går båda två motsols ihop, killen baklänges och tjejen framlänges, här kan man rätta till sig lite om man hamnade snett tidigare.
  På 5 trycker man ut tjejen lätt med handen på axeln, och går själv bak men högerfoten, tjejen snurrar ut ett halvt varv medsols på 67 och man hamnar tittandes mittemot varandra fast tjejen står till vänster om killen, killens H är famför killen, och han lägger sin V på (från sig sett) högra sidan av tjejens midja.
 • På 1 tryck tjejen bakom sig med V och släpp H när hon på 23 går runt killen, för att stå tittandes ett halvt varv åt andra hållet mot innan (dvs ingen egentlig snurr utan bara gå runt killen). Killen går i sidled på 23 och vrider sig ca ett kvarts varv, så han har tjejen på sin högra sida, där han lägger sin H på andra sidan av hennes midja (hennes högra sida).
  Tjejen ska höja sina armar sträckta rakt upp, med händerna i kors. På 5 tar man baksteg, och trycker till tjejen i midjan så hon snurrar ett varv motsols på 67, och lägger sin H på hennes rygg.
 • Avsluta med en Dile que no.

  3-3 "½70, rygg mot rygg; långsam"

 • Dile que no, Kubansk markering, behåll bägge händerna.
 • Förbered på 123 genom att höja V handflata mot handflata.
  Snurra tjejen medsols ett varv på 567. (nästan samma som i setenta), tjejen skall stå lite till höger, och behåll V en bit upp.
 • På 123 gå fram och förbi tjejen och mot höger, medans tjejen motsatt går förbi killen och åt sin höger, så man passerar varandra rygg-mot-rygg, och slutar med tjejen en bit till vänster om killen, killen har sin H bakom sin rygg, och V är ut åt vänster.
  På 5 sänk ner V och ta baksteg, höj upp handen igen på 67 och gå tillbaka med fötterna.
 • På 123 gå i sidled åt vänster, och led tjeje åt höger, åter rygg mot rygg, så tjejen istället hamnar lite år höger om killen och killens V bakom sin rygg, H höjd.
  På nytt sänk H lite på 5 men sedan upp igen som ett "L", och snurra medsols under din höger arm 3/4 varv på 67, medans tjejen går lite fram bakom killen och vrider upp ett kvarts varv, så man hamnar mittemot varandra med dubbelfattning.
 • På 123 gör en enchufla där tjejen stannar med ryggen mot killen på 3, båda händerna är då över hennes huvud.
  På 5 tar killen sin högerfot bakåt runt medsols och fortsätter snurra på 67 med sin H på sin vänstra axel och V som ett "L" man går under. (Samma snurr som i slutet av "cerro".) Tjejen tar grundsteg på stället, och vrider sig bara lite vidare motsols, så att när båda snurrat står man intill varandra och killen lägger sin H på tjejens rytt, i startposition.
 • Avsluta med en Dile que no.

  3-4 (handupp mitt i dqn, fri-enchufla, axelputtframförkram, ut)

  Dile qué no, kubansk markering, enchufla.
  Som dile qué no på 123, killen sträcker upp sin V-arm rakt upp, och vrider sig medsols 3/4 varv, medans tjej går förbi killen på 5. Killen går bak medsols med H på 5, och fortsätter snurra medsols ett varv på 67, tjejen gör på 67 som vanligt motsols snurr, och man slutar mitt emot varandra. Här tar man tag HiH.
  Tryck tjeje i baksteg på 1, precis som en vanlig enchufla, men efter att ha dragit till i tjejens hand på 2 så släpp, så tjejen snurrar fritt ett halvt varv motsols vidare på 3. Stoppa henne med H på hennes högra midja, när hon står med ryggen mot killen, och killen tar tag i tjejens V med sin V, så tjejen står lite åt höger framför killen, man tittar åt samma håll.
  På 567 går killen framåt (ev kan 5:an vara lite bakåt med foten, men man roterar bägge medsols runt en tänkt axel emellan sig.) och tjejen går alltså baklänges. I denna snurren passar man på att räta upp sig om nu inte stog helt rätt från början.
  På 1 sänk ner V händerna och tryck tjejen i baksteg, på 23 går man tillbaka igen och håller alltså V i V i midjehöjd framför sig, killens H på tjejens högra midja. Tjejen ska då stå lite till höger jämfört med killen, nu vriden 45-90 graderinåt mot killen.
  På 5 sträck ut vänstra armarna för att "få tag" att på 67 snurra in tjejen motsols ett varv (använd såväl V som H i midjan för att få snurr på henne), var noga med att hålla V långt ner så den kommer underst. Tjejen ska hamna med ryggen mot killen och sin vänsterarm snett framför sig, killen har sin vänsterarm snett framör sig mellan sig och tjejen, och man håller tag vid tjejens högra midja ungefär.
  Killen sätter ut sin högerhand till vänster om tjejens huvud, tjejen håller upp sin H snett upp så killen får tag på den, och på 123 tar man grundsteg på plast och förbereder snurr ut genom att föra H framför tjejen så den nu är lite till höger om/ovanför hennes huvud, och man visar med hur man håller handen att hon ska fortsätta snurra medsols ut på 567, ett och ett halvt varv, fortfarande med sänkt V så att man slutar mitt emot varandra, med tjejens vänsterarm bakom sin rygg och har tag i killens H vid sin (från sig själv sett) högra midja, plus att man ju har ViV.
  På 1 tryck V bakåt och på 23 förbered medsolssnurr. På 567 tryck tjejen i snurr medsols ett varv, för att det skall gå släpper man H, men tjejen har kvar armen bakom sin rygg, och killen tar åter tag i den handen när tjejen kommer runt så man är tillbaka på precis samma ställe.
  (Man kan här snurra flera ggr lika dant om man vill.) På 1 trycker man åter V bakåt, men på 23 drar man tjejen i en motsols snurr (dvs som en enchufla) ett varv, så man hamnar mittemot varandra med korsfattning, och kan på 567 göra en sombrero, och hamna redo för en ny dile qué no.

  3-5 "Doble remolada" (felsids-sombrero)

  Dile qué no, kubansk markering två ggr.
  På 123 byt till korsfattning, H överst, och förbered. På 567 snurrar tjej medsols, gärna dubbelsnurr (då får man ju släppa V lite och ta tag igen). (Killen ska här, och på andra liknande figurer, inte enbart gå grundsteg, utan går liksom lite runt tjejen i en medsols cirkel, med ett sidsteg där man på 5 sätter H lite bakom V.)
  På 1 markera genom att trycka med V och "dra isär" armarna, på 23 ihop igen och gör en enchufla så att tjejen står vänd åt samma håll rakt framör killen. Sänk V och ta ett "bakom och runt"-steg på 5 och snurra vidare ett varv medsols, tjejen motsols, på 67. När man snurrat runt ska man komma så man står intill varandra med tjejen till vänster, här lyfter killen sin V över tjejens huvud, och lägger sin H på sin högra axel, i en sombrero fast med ombytta platser.
  Killen släpper sin V och sticker ut den mellan sig och tjejen, man kan lägga ovansidan av handen lite mot tjejens mage/midja för att hon ska veta att man vill att hon tar tag i handen där. Man bör ha fått tag här på 1 för att hinna med, och på 1 börjar även killen lyfta sin H över sitt huvud, och man "trär ut" armarna vidare på 23 så man har dom upp och lite åt vänster, fast lite "trassliga" och står nästan mittemot varandra.
  På 567 snurras tjejen nästan två hela varv medsols, där sänker man armarna i pausen, och på 123 gör man en enchufla med korsfattning, och sedan en sombrero på 567, till läge för ny dile que no.
  Gör vanligt dile que no-steg på 123, killen sträcker sedan ut sin vänsterhand som signal, och på 5 går tjejen förbi som vanligt och killen lägger V på hennes yttre/högra axel, och putter lite på henne när hon snurrar sitt motsols varv på 67, samtidigt som killen vrider sig motsols ett kvarts varv, så att man åter hamnar i position för en ny dile que no. Här gör man steg precis som vanligt hela vägen, men tjejen ska på 1 sträcka upp sin vänsterarm, se till att liksom dra handen upp längs kroppen & ansiktet rakt upp, för att inte slå till killen, på 2 dra ner handen över huvudet och nacken som om man "rättar till håret" och på 3 vidare ner längs kroppen till höften där man sedan sätter ut handen. Eller nåt :-)

  3-8

  Dile que no, kubansk markering och håll kvar händerna.
  Man gör här i princip som en setenta, men killen går runt tjejen medsols och "jagar" henne. På 1 gör man baksteg, och 2 vikt tillbaka på högerfoten, på 3 börjar killen gå med steg till vänster men vrider sig så man är riktad mot tjejen hela tiden. Man förbereder samtidigt snurren med sänkt H och höjd V med handflatan mot tjejens hand.
  Tryck tjejen i medsols snurr på 567, och killen går själv med högerfoten bakom vänster på 5, och fortsätter att "jaga" på 67, så man hamnar i setenta-figur, tjejens vänsterarm bakom hennes rygg, men har vridit sig runt varandra ett varv kanske.
  Tjejen bör ha mjuka lite böjda knän för att kunna snurra så mycket som hon ska, speciellt när hon går med sitt vänsterben runt framför det högra på 5 samtidigt som hon snurrar mesols.

  Gör en tvåhands-enchufla på 123, så man hamnar mitt emot varandra, och på 567 ska killen lägga sin H på sin axel och lyfta sin armbåge över tjejens arm. Lyft den högt innan du vrider den förbi så du inte knockar tjejen). Tjejen står nu en liten bit åt höger.
  Man gör nu ungefär som en dile que no, med steg fram på 1, då man även släpper taget om tejens han med sin H. Men på 23 ska man låta sin H, tjejens V, glida längs varandras armar så man får tag i tvåhandsfattning, och på 567 leder man in tjejen till vänster med bägge händerna. Antingen till positionen man har efter en dile que no, eller mitt emot varandra. Händerna är samlade.
  På 1 ska man vrida upp sig mitt emot varandra, om man nu inte stog där, och gunga ut händerna till vänster, på 2 gängar man tillbaka till höger, och på 3 gungar man åter mot vänster, killen sin släpper V och förbereder H för medsolssnurr. På 567 snurras tjejen två varv medsols, först ett varv på 5, där hon i princip snurrar jämfota på plats, med vikten på fötternas främre del. På 6 kan hon ta ett litet hjälpsteg med höger(?)foten, och snurrar ett helt varv till på 7. Killen kan här antingen ta ett grundsteg bakåt, eller så kan han stå helt still med fötterna för att ge stöd åt tjejen så hon inte tappar balansen (om man snurrar mer än två varv/en halvtakt, så är det nästan ett måste att killen står still med fötterna.). Efter 7 sänker killen H och bromsar upp tjejen, och se till att hon hinner få balans i pausen.

  Man står nu mitt emot varandra, killens H i tjejens V. På 1 går killen framåt, tjejen bakåt, på 2 flyttar killen högerfoten lite bak och börjar vrida upp sig ett kvarts varv motsols, och på 3 sätter sin vänster en bit från högerfoten, så att tjejen kan skulle kunna gå rakt förbi honom. På 3 ska killen sträcka sin H rakt ut, vilket får även tjejen att vridas ett kvartsvarv medsols, man står då sida vid sida med killens H i tjejens V ströckta framåt mellan sig.
  På 567 drar killen tjejens arm mot sig och skickar henne i en frisnurr motsols ett drygt varv, själv går killen korssteg åt höger, och vrider sig motsols ett kvarts varv och tar tag i tjejen bakom ryggen, för att avsluta med en ny dile que no på nästa 123,567.

  3-9 "Trixande enchuflor"

  Dile que no, kubansk markering. På 123 gör en enchufla, på 5 tar killen foten bakom och vrider sig medsols ett halvt varv, och lyfter upp tjejens hand över sitt huvud, och dippar ner händerna på sin högra axel på 6, lyfter armen tillbaka över och (om man hinner) lägg ner på andra axeln på 7. I pausen 8 vrider man sig vidare medsols upp mot tjejen, redo för nästa enchufla.

  Gör en enchufla på 123. Killen håller sedan kvar sin V i tjejens H, och tar tag runt tjejens högra underarm med sin H, tjejens arm ska vara sträckt. Baksteg på 5, lyft sedan upp tjejens arm över ditt huvud och dippa ner på axel/nacke på 6, ha böjda knän och vrid dig gärna något utåt motsols för att det ska bli lättare. Lyft tillbaka över huvudet på 7 och släpp din högerhand från tjejens arm, redo för ny enchufla.

  Gör enchufla på 123, se till att fiska upp tjejens V med din H i 4-pausen. På 5 dra tjejen lite mot dig med H och lägg era händer bakom din nacke på 6, din arm till vänster och tjejens tilll höger om din hals (är det ont om tid så ta inte ner armen hela vägen). Även här se till att ha böjda knän och lite vriden ut åt vänster för att underlätta. Armen tillbaka ut på 7, så man står mitt emot varandra igen redo för ny enchufla. Behåll dock tvåhandsfattningen med häderna samlade mitt emellan er.

  Gör enchufla på 123 fast med bägge händerna, dvs baksteg med markering på 1 och på 2 dra tjejen i motsols snurr ett halvt varv så hon står med ryggen mot dig på 3. Fortsätt vridningen i pausen och på 5 sänk ner händerna till vänster om tjejen, som då nästan står mitt emot igen. Snurra henne sedan tillbaka medsols på 67 så ni hamnar i utgångsläget mittemot varandra.
  Upprepa en gång till på 123, 567. Släpp denna gång din H i pausen, redo för ny enchufla.

  Gör en enchufla på 123, och tryck på 567 in tjejen till sidan, i position för dile que no. Behåll dock även tjejens H i din V. Gör som vanlig dile que no på 123, och tjejen går förbi framför killen på 4, på 56 ska man dock snurra tjejen ett drygt varv motsols under sin V, samtidigt som man själv vrider sig med motsols ett halvt varv, så man hamnar i position för en dile que no igen, fast 180 grader från där man började.
  Här gör man en avslutande dile que no, där tjejen sträcker sin V lite snyggt uppåt som vanligt i dessa "extra-dile-que no".

  H1 "Setenta nuevo"

  Dile que no, men istället för att släppa H som man har bakom tjejens rygg, så låter man den följa hennes rygg och arm ut, så att man har tvåhandsfattning när hon kommit över till andra sidan, man vrider sig ju då även så man står motsols. Man kan då göra setenta mm utan kubansk markering emellan.

  Börjar som vanlig setenta med förberedelse på 123 och snurra tjej medols på 567 så hon har ena armen bakom ryggen, och sedan tillbaka ut på 123 till tvåhandsfattning mitt emot varandra.
  Killen snurrar medsols genom att sätta höger fot bakom den andra och snurra under sin H arm, så man hamnar mitt emot varandra, men nu har kille sin V arm bakom sin rygg och håller tjejens hand på sin högra sida, sin H i tjejens V ut åt höger. Förbered genom att sträcka ut och lyfta upp H, och gå framåt mot höger på 1, tjej lika dant, så man går förbi varandra rygg mot rygg på 2 och vidare på 3 där man har sin H arm bakom ryggen och lyfter V över tjejens huvud så man har den emellan sig.
  På 567 snurrar killen medsols igen, med höger fot bakom den andra, under sin arm, så man är tillbaka mitt emot varandra i tvåhandsfattning. Här kan man t.ex göra en enchulfa.

  H1 "Adios con la hermana"

  Dile que no och kubansk markering. På 1 tryck i baksteg som vanligt, på 2(3) gå ut till vänsterom tjejen, med V arm sträckt, och lägg H hand på hennes midja, och vidare lite runt på 3. På 5 gå med höger fot bakom och släpp tag om tjejens midja, och på 67 gå fram under din V och snurra ett varv motsols, så ni står mittemot varandra, killens V i tjejens H. Här gör man en enchufla, och sedan till position för en ny dile que no.

  H1 "Vasilala"

  Dile que no och kubansk markering. På 123 förbered genom att visa med hand att tjejen ska snurras, och på 4 putta iväg tjejen i fri snurr ett varv medsols. Tjejen ska "stajla" när hon snurrar runt, och kille ska spana in tjejen ("Vasilala" betyder "Check her out"), medans han går små "promenadsteg" runt tjejen åt samma håll som hon snurrar.
  Efter snurren kan man som extra grej stila lite utan att hålla i varandra, exempelvis tar killen två mambosteg åt varje håll, se till att stila lite, tjejen kan snurra eller göra samma eller vad hon känner för.
  Sedan vrider man sig lite så man kan ta tag om hennes rygg/midja för att göra en ny dile que nå.

  H1 "??"

  Dile que no och kubansk markering, i pausen båt till HiH.
  På 1 dra tjej mot dig och ner, och vrid hennes hand lite, så hon går förbi åt höger på 23, och hamnar tittandes åt samma håll, med H arm bakom ryggen i "polisgrepp". Ta tag i andra handen, tjejer se till att hålla handen så killen kan ta tag.
  På 567 gör killen korssteg, tjejen casinosteg, och man drar henne tillbaka mot vänster, så andra armen är i polisgreppet. (man kan ta dessa sidsteg flera ggr).
  På 1 tar man H framför/över tjejen och på 23 fortsatt runt så hon vrider sig motsols nästan ett halvt varv och tittar mot killen. Kille ska vrida sig medsols ett halvt varv, och på 3 lägga sin H (och tjejens V) på sin vänstra axel. Man lyfter den vänstra armen över sitt huvud och lägger dom händerna på sin högra axel (lyftet görs med handflatan uppåt). Tjejen står nu rakt bakom killen med sina armar i kors och händerna på killens axlar, killen håller i tjejens händer med sina armar i kors framför sig.
  På 1 lyft bort högerarmen över huvudet från vänstra till högra axleln, och på 23 den vänstra armen till vänster axel. Man går på stället med fötterna på 123, och även på 567, sär killen lyfter ner bägge armarna till midjehöjd och håller tjejens händer halvägs mellan fram på magen och sidan av midjan, typ.
  På 1 tar killen steg fram med väsnter fot, och trycker tjejen i baksteg med armarna, på 23 släpper killen höger hand och vrider sig motsols drygt ett halvt varv, och höjer vänsterarmen til ansiktshöjd ungefär, (inte så högt så tjejen snurrar, men tillräckligt för att förbereda sin snurr). På 567 går killen motsols under sin vänsterarm ett drygt varv, så han hamnar brevid tjejen, och lägger ner tjejens vänsterarm på sin nacke, och är redo för en ny dile que no.

  4-1

  Dile que no, kubansk markering och håll kvar bägge händerna.
  Förbered på 123 och börja snurra tjej medsols på 5, fortsätt snurra tjej ett varv, samtidigt som du själv snurrar ett halvt varv motsols, där du lyfter upp höger arm som ett L och över ditt huvud och ner på din vänstra sida långt ner. Tjejen står nu bakom killen, killens rygg mot tjejen, och killen har sina armar i kors framför sig, sin vänstra hand på sin högra axel och högra handen nere på sin vänstra sida.
  På 1 släpp höger hand och ta ett litet baksteg, och gå sedan medsols på 23 så du står mittemot tjej med din V i tjejens H, fortsätt snurra på 567 ett helt varv så din vänsterarm ligger bakom din rygg och håller tjejens hand vid din högra midja. På 67 ska du liksom göra en stor cirkel med din H, upp runt till höger ner och sen lägg handen på tjejens från dig sett vänstra midja/höft.
  På 1 släpp handen bakom ryggen, och tryck lätt med handen på tjejens sida så hon går baksteg, killen går framåt med vänster. På 23 ska killen vrida sig ett kvarts varv motsols, och backa så tjejen kan gå förbi, och tjejen går fram, och man ska hamna intill varandra redo för file que no, fast killen har sin H framför tjejen med handen på hennes höger midja/höft. Tjejen sträcker upp en eller två armar lite tjusigt.
  På 456 går man som "halv" dile que no, så man hamnar i position för en ny, dvs tjejen snurrar lite mer än ett varv på slutet och killen vrider sig ett kvartsvarv, och lägger sin H på tjejens rygg.
  Gör en ny dile que no, men efter 3 sträcker killen fram handen för att visa att det är en "halv" dile we no, som ovan, där killen på 6 lägger sin V på tjejens yttre axel och visar henne vägen runt. Till slut gör en vanlig dile que no på 123,567.
  Nu står man sida vid sida, tjejen till vänster, där man ofta gör kubansk markering, men inte nu.
  På 1 ska killen gå fram med vänster och sträcka handen framåt (var tydlig för tjejen vill antagligen gå baksteg) så att tjejen också går framåt. På 23 gå tillbaka och vrid er mot varandra, och börja sträcka ut handen åt killens vänster/tjejens höger istället, och i pausen lyft handen upp och förbered snurr. På 567 tryck tjejen i medsols snurr ett varv, och snurra samtidigt själv ett varv motsols, bägge får låta handen lyftas över sitt huvud. MAn slutar mitt emot varandra.
  Gör en enchufla, och sen är man redo för en ny dile que no.

  4-2,4,5

  minnesanteckiningar - utfylles kanske senare :)

  enchufla, dubbelhand-dile-que-no men tjej bakom rygg, fram och två-i-ett fattning dippa fram o tillbaka bakom rygg, dra fram, snurr, över huvud.

  dile que no men "släpp och lura" och snurra själv, ta tumgrepp andra sidan tumgrepps-dile-que-no, dubbelsnurr, enchufla, byt hand o dubbel, ner på 5 och upp på 6, halv encufla, skaka axlar, frisnurr 567, dile-que-no.

  1 Kramfigur, 5 ut igen, 1 skifta händer tjeje bakom rygg och ut igen. 5 in i setenta-bakom-rygg ?? dubbelsnurr tag igen ?? 1 ut igen, 5 krama in sig själv, 1 gå baklänges och byt händer, 5 snurra tjej 1.5 och arm bakam nacke i halv sombrero. 1 dile-que-no.

  5-1

  Man står mittemot varandra, killens V i tjejens H. Enchufla på 123. På 5 tryck tjejen i baksteg, och på 67 gå fram och håll tag i tjej i s.k "adios", så tjejen är tätt intill killen men åt höger.
  Gå runt, båda framåt, på 123, och fortsätt på 567 men då öppnar killen upp så man när man är på 7 står mitt emot varandra. Killen ska där lägga över tjejens högerhand i sin högerhand, och i pausen hålla upp sin vänster med handflatan mot tjejen, lillfingret uppåt, för att visa att tjejen ska ta tag (alltså i korsfattning, V överst).
  På 123 tryck tjej runt motsols ett halvt varv så hon har ryggen mot killen, sänk V och snurra vidare på 567 så tjejen är snett bakom killen, killen har sin V lite bakom sin rygg och håller sin H lite höjd ute till höger.
  Killen trixar genom att på 1 ta casinosteg bak med vänsterfot, samtidigt som han vrider sig något motsols och möter tjejens blick, och lägger över sin högerarm över sitt huvud på vänstra axeln på 1, sedan tillbaka med armen igen på 23 och sträck den upp, ut och lite bakåt som förberedelse.
  på 5 börjar man snurra tjejen medsols, och på 67 snurrar man själv motsols med sin H över sitt huvud, och man har ju sin V bakom sin rygg, och när man vrider sig upp mot varandra så hamnar man mittemot men då har tjejen sin V bakom sin rygg istället.
  På 1 markera med att sänka ner H på insidan av vänsterarmen, och gå baksteg, och sedan upp på 23 och handflata mot för att förbereda. På 567 snurrar man tjejen medsols ett (eller två) varv, och får då släppa vänsterhanden för att hon ska snurra, men ta tag i den igen när hon kommer tilbaka. Tjejen ska behålla vänstra armen bakom ryggen så killen kan ta tag igen, killen kan låta sin hand lätt röra tjejens midja under snurren så hon känner den och man kan få tag efteråt.
  På 1 upprepar man med markering ner och baksteg, men på 23 snurrar man ut tjejen ett halvt varv motsols så hon har ryggen mot killen. På 567 snurrar killen medsols under sin högerarm så man hamnar med tjejen lite bakom till höger, tittandes åt samma håll, killen med sin V bakom sin rygg och sin H i "polis-figur" ut åt höger.
  På 123 går man runt motsols, och på 567 släpp V och dra till i tjejen med H och led henne framför och i ett varvs motsols snurr så hon hamnar tittandes åt samma håll med något framför på vänster sida (tjej går nog som 567 i dile que no), stoppa henne med vänster hand på hennes högra axel. (Höger hand i tjejens höger).
  På 1 sänk ner högerhänderna och dra tjejen bakåt med V på axeln, och killen går fram med vänsterfoten, tjejen baksteg, på 23 skickar man fram tjejen igen och släpper taget med händerna. Tjejen ska här stylea lite genom att skaka på axlarna och hålla upp händerna.
  Killen fångar tag i tjejens midja/höfter på 5 och bromsar upp lite och drar henne tillbaka på 6, rakt bak fast då något åt vänster för att få fri passage, man vrider upp sig mot varandra och killen tar sin V i tjejens H.
  (Se till att tjejen inte kommer för långt bort för att kunna få tag runt hennes midja. Det är därför bra att se taill att killen verkligen går fram och tjejen bak på 1:an innan)
  På 123 gör en vanlig enchufla, på 567 in i startposition för att på 123-567 göra en dile que no.

  H3 intro

  Lite annorlunda stil mot vad jag är van vid. Vi började mitt emot varandra med killens H i tjejens V, och som grundsteg tog man "kubansk-markering"-steg, rakt fram/bak, dvs:
  Killen bak med V på 1, tjejen fram med H, vikten tillbaka på andra foten på 2, och sätt ihop fötterna igen på 3.
  På 5 går tjejen bak på V och killen fram lite snett åt höger (så man inte krockar med tjejen), där möter man även handflata mot handflata med sin fria hand, vikten tillbaka på andra foten på 6 och fötterna ihop på 7.
  HAn kallade dessa steg "casionsteg", men då jag fått lära mig - och därför i denna text använt - det för ett annat steg, kommer jag nedan att kalla dessa för "cuba-steg", det är dock inte på något sätt ett vedertaget namn.

  Dessutom är jag van vid att killen och tjejen liksom dansar runt varandra, och båda rör sig ungefär lika mycke, medans här skulle killen i princip stå ovanför samma punkt, och tjejen rörde sig runt killen på olika vis.

  H3-1

  Två cuba-steg.
  Byt plats genom att killen går fram på 1 men foten lite vriden ut åt vänster, tjejen bak, när killen nu går mot tjejen tar han även tag med sin H bakom hennes rygg. På 2 sätter killen sin H lite åt höger jämfört med hur man började, dock vrider man samtidigt upp sig 90 grader motsols för att tjejen ska komma förbi, så steget blir i braktiken lite bakåt. Tjejen sätter fram vikten på sin V på 2.
  På 3 sätter killen ihop fötterna, och står nu med tjejen på sin högra sida, näsan i orginalriktningen, alltså så hon kan passera rakt förbi. Tjejen sätter sin H ihop eller lite framför på 3. Man håller sin västerhand med tjejens höger i midjehöjd rakt framför sig.
  Nu ska tjejen gå förbi, vilket man leder med handen på ryggen och den andra, på 5 går killen ett litet steg bak med H, tjejen går ett steg rakt fram med sin V, men sätter den något vriden ut till vänster (motsols).
  på 6 sätter killen sin V vriden 90 grader till (dvs motsatt håll som man började) och börjar vrida sig motsols. Tjejen fortsätter steg fram med H, och fortsätter vrida sig motsols, och sätter därmen ner foten ytterligare vriden.
  På 7 sätter killen ihop fötterna, och har vridit sig mot tjejen, nu ett halvt varv från där man startade. Även tjejen har nu vridit sig klart, och när hon sätter ihop fötterna på 7 kommer hon därför att gå bakåt med sin V.
  Man står nu åter mitt emot varandra, men ett halvt varv från start, dessutom har killen ännu kvar sin högra hand på tjejens rygg, och tjejen har därmed sin vänsterarm på killens överarm/axel.

  Nu byter man plats igen, på samma sätt.

  På 1 går båda bak, på 23 drar killen in tjejen mot sig, så hon snurrar ett halvt varv motsols in i "en kram", och på 5 sänker han ner sig själv lite i huk samt sänker tjejen så hon kort sitter på killens högra knä på 5. Här ska tjejen helst inte sätta ihop fötterna, eftersom det blir svårt att hinna med, utan behåll dom lite isär.
  Båda reser sig snabbt upp igen och killen släpper sin V och drar till med H så han får tjejen att snurra ut medsols igen nästan ett varv, killen står kvar med fötterna på samma ställe på 567.

  på 1 går bägge baksteg, man håller nu killens H i tjejens V och är antingen mittemot varandra, eller antagligen lite mer vridna utåt från varandra.
  på 23 går man tillbaka till mittemot varandra och killen tar tjejens H i sin V, på 567 gör man cubasteget, och även om man inte behöver byta greppet i killens H/tjejens V så gör man som om man haft handflata mot handflata och trycker ifrån och släpper på 5.

  Nu är man tillbaka för att göra "cuba-steg".

  H3-2 setenta-variant

  Två "cuba-steg" men behåll bägge händerna efter det andra.
  Fortsätt steg på 123 men förbered snurr genom att höja V på 3, och på 567 snurra tjejen medsols så hon hamnar mittemot igen men med sin vänsterarm bakom sin rygg. Baksteg på 1 och snurra henne tillbaka på 23 så man hamnar mittemot varandra igen.
  På 567 ta vanliga steg, men killen lyfter upp armbågarna emellan armarna och över så tjejen har sina armar liksom under killens överarmar, och killens armar är dubbelvikta, så han håller tjejens händer ungefär vid sin axel.
  På 123, 567 går man runt varandra lite med isär-ihop-isär, ihop-isär-ihop steg. På 78 förbereder man genom att lyfta tillbaka armbågarna mellan armarna så man har dubbelfattning igen, men släpper sedan även H.
  Gör en enchufla på 123, och mambosteg på 567, där man tar tag bakom rygg.
  På 123 gör man ett platsbyte enligt ovan, och sedan "cuba-steg" på 567.

  H3-3

  Två "cuba-steg".
  Fortsätt steg på 123 men byt till korsfattning, H överst. och förbered snurr.
  På 567 snurra tjej medsols drygt 1 varv, och vrid själv ett kvarts varv motsols, in i en sombrero.
  På 1 markerar (trol) killen fram på 1 och tjej bak, tillbaka på 2, och där trycker man lite mot tjejens rygg med högerarmen för att visa att man ska snurra ut igen.
  Båda snurrar ett halvt varv och lyfter över sombrero på andra hållet, där tjejen står till vänster om killen. Man "landar" armarna på 3-4.
  Nu ska man vrida sig ett kvarts varv upp mitt emot varandra, den hand som man har bakom tjejens nacke ligger kvar, men killen lyfter den andra armen från sin axel och lägger även den bakom tjejens, nu har man alltå bägges båda händer bakom tjejens nacke, där dom "landar" på 7-8.

  Nu går killen fram och tjejen bak på 1, vikt tillbaka på 2 och ihop på 3.
  På 5 backar killen och tjejen går fram, tillbaka på 67.
  På 78 förbereder killen genom att lyfta tillbaka den övre högra armen mellan sig och tjejen.
  På 1 går bägge baksteg, och man trycker tjejens H lite bak med sin H, för att på 23 dra den mot sig mot höger nedåt, i vattenkran, så tjejen vrider sig motsols ett halvt varv drygt, med sin högerarm bakom ryggen i polisgrepp.
  Killen går bak/korssteg igen på 567, men man ska där sänka V från tjejens axel och få över tjejen i polisgrepp på andra sidan med sin V bakom ryggen.
  På 123 går man tillbaka igen, men nu ska man lifta sin och tjejens H framför tjejen så hon snurrar motsols, och man hamnar mitt emot varandra med korsfattning. Behåll händerna högt, och killen släpper sin V och håller båda tjejens händer i sin H, och släpper ner dom över sitt huvud, på 567.
  I pausen tar killen åter tag i tjejens H i sin V, och lägger H bakom hennes rygg. Man kan sedan göra platsbytet enligt ovan.

  H3-4

  Gör två "cuba-steg".
  På 123 förbered snurr genom att lyfta V, och på 567 snurar tjejen medsols.
  Baksteg på 1 men sedan fram mot tjeje och ta kontraposition, och dansa vidare runt varandra på 23, 567.
  På 1 säter killen fot lite bak/vänster, sedan på 2 vikkt tillbaka, och lyfter armen som förberedelse, på 3 tryck tjejen på ryggen med H så hon snurrar ut under armen medsols, och sätt V i kors förbi H. På 567 vrider sig killen lite mot tjejen, samt byter till HiH, och ut i tumgrepp, med tjejen på högra sidan om killen.
  På 123 567 byt plats enligt ovan men med denna fattningen, och byt till vanliga handen när tjejen går förbi, på 6 ungefär.
  Här kan man åter göra "cuba-steg".

  5-6

  Kontraposition, ta casinosteg på 123 567.
  På 123 byt till korsfattning, HiH överst, och förbered;
  På 567 snurra tjejen två varv medsols, man får släppa taget på vänsterhanden lite annars går det inte snurra, men ta tag igen, se till att sänka ner händerna och stoppa tjejen på 7. Nu har man V hand överst.

  På 123 går killen fram och tjejen bak, och killen lägger V bakom tjejens nacke, och släpper sedan den handen, och håller H vid sin högra midja.
  På 5 sätter killen sin V bakom H (krokben) och byter så han tar tjejens H i sin V, och börjar snurra ett halv varv medsols, vilket fortsätter på 67. Han byter till sin H igen bakom ryggen, och står nu med rygg mot tjejen.

  På 1 tryck tjej i baksteg, kille går fram, på 23 dra tjej framåt och sträck högerhanden ut en bit åt höger, så tjejen står lite bakom åt höger. Tjejen lägger sin V på killens högra axel.
  På 567 dra fram tjejen framför dig och snurra henne motsols ett varv fritt, genom att släppa högerhanden. Stoppa upp henne på 7 genom att lägga händerna på hennes axlar, nu står killen bakom tjejen lite till vänster om henne.

  På 123 går killen bakåt och tjejen framåt runt en tänkt axel emellan er.
  Tjejen skickas sedan lite framåt och på 5 stoppas hon med händerna på sxlarna, och 67 dras bakåt förbi killen på hans högra sida.

  Sätt upp högra handen framför tjejen så hon ser att hon ska ta tag, och nu har man tumgreppet, tjejen lite bakom till höger, i dile wue no position.
  På 123 dra fram tjej som dile que np, med med tumgrepp.
  På 567 dra tjejen framför och snurra henne, fortfarande som en dile que no, men istället för att ta hennes H i killens V, så ska man ta armkrok.

  På 1 gå killen fram och tjejen bak, sedan tillbaka på 23, och låt händerna i armkroken glida ut till handfattning.
  På 567 vrider sig tjejen upp mot killen, och killen går med sin högerfot bakom vänstra på 5 och lite vidare på 67, men ändå vänd mot tjejen. Ta tag i dubbelfattning när man hamnat mitt emot varandra.

  På 123 förbered snurr.
  På 5 tar killen rumbasteg ut åt höger, och börjar snurra tjejen ett halvt varv medsols, och på 67 snurrar killen själv motsols ett halvt varv, och lyfter de bägge händerna över sitt huvud så dom är samlade på hans vänstra sida.

  På 1 dippas alla händer ner, och på 23 lyfts killens H, och tjejens V, upp.
  på 567 snurrar killen medsols, men krokbensnurr, så han hamnar med sin vänstra arm bakom sin rygg och högra ut åt höger, nästan mittemot tjejen, något åt vänster.

  På 123 har killan sina fötter still, och böjer sig framåt, under tjejens högerarm, och upp på andra sidan, tjejen låter handen glida ner för killens axel/bröst, och killen förbereder sin H, tjejens V, genom att lyfta den och dra lite ut åt vänster.
  På 567 snurras tjejen medsols två varv, killen kan gärna fortsätta att stå still med fötterna även här, för att hålla balansen för bägge.

  På 1 sträcker killen ut handen till vänster och går framåt, och vrider sig "undan" på 23,
  för att på 567 skicka tjejen i frisnurr motsols. Fånga henne med H på hennes rygg, man står nu i startposition.

  Avsluta med en dile que no.

  8-5-1 (Adios, trix på mage)

 • 123 Enchufla. 567 Till Adios (nära varandra med sidoförskjutna, varandras högra höfter ihop, V hand i kontra-fattning).
 • 123 Gå runt framåt i adios. 5 steg framåt under din arm, snurrar mittemot tjej på 67. Vid snurren lägg H arm bakom din rygg, och behåll den där.
 • 123 Preparation för... 567 tjej dubbelsnurr, stoppa henne genom att hålla emot med armbåge/underarmbåge/underarm lodrätt.
 • 123 Enchufla, visa H hand så tjej tar tag. 5 litet steg bak, trica med din H över ditt huvud och studsa på din V axel på 6, steg fram, 7 steg fram och arm ut tillbaka till dubbelhand, nästan mittemot (lite vriden).
 • 123 med händerna ihop en dubbelhands-enchufla (doble), 567 tillbaka med tjej till mittemot med tvåhandsfattning.
 • 123 enchufla med V och höger kvar "utanför" så tjej kramas in, ståendes rakt framför, tittar åt samma håll. Sänk din V ganska sakta, så den landar under din H på tjejens mage på 5, trixa genom att flytta din H ner under V på hennes mage på 6, och tillbaka igen på 7, och sedan ...
 • ... V upp till tjejens V axel på 1. Börja vrida dig något motsols och lyft sakta H över tjejens huvud och landa på din V axel på 3.
  567 H fot bakom (krokben) och snurra medsols under din arm till startpos, släpp H på 7 och lägg bakom tjejens rygg.
 • 123 567 Dile que no.

  8-5-7 (fönsterstart till skålihandsnurr, rygg-mot-rygg-setenta snabbt)

 • HiH. 123 förbered snurr och ta X-fattning, 567 ge tjej dubbelsnurr motsols.
 • 123 Tvåhands-enchufla med tjej. 5 sänk V och höj H, krokbenssnurr medsols under sin arm ett varv 67. Hamna mittemot med sin V i polisgrepp.
 • 1 tjej baksteg, 23 sträck ut tjejs arm till höger, men den andra armen hindrar henne att gå nånstans.
  Det funkar bättre om man sträcker handen mot sig åt höger så att inte tjejen börjar snurra in under armen, se även till att inte höja upp den.
  5 tillbaka med armen åt vänster och lite bak för tjejen sett, lyft upp, och visa att hon ska snurra medsols, börja även själv lätt vridning motsols, 67 led runt tjejen i sin medsols-snurr, och snabbt själv runt motsols. Hamna mittemot varandra (men sänk inte din H helt).
 • 1 mambo fram, tjej bak, och lägg tjejens hand med din H bakom hennes nacke, och lägg den på hennes närmsta axel istället, på 23 backa och vrid upp för fortsatt dqn (med ViH).
  567 tjej steg förbi och snurr 1.5 varv (putta med handen på ehnnes axel som hjälp), kille vrid efter halvt varv till dqn-pos igen (dvs en coca-cola-variant), ungefär i pausen lägg ner tjejens H i din V bakom din nacke och släpp, hon lägger den på killens axel som vanligt.
 • 123 567 Dile que no, men stanna kvar mitt emot, och låt H hand följa med hennes arm ut till tvåhands-fattning.
 • 123 förbered snurr. 567 snurra tjej medsols med sänkt H, som setenta. Behåll dock V uppe efter snurr, kille står lite till vänster om tjej.
 • 123 kille fram sen till höger, tjej till ditt vänster/sitt höger, rygg mot rygg. Ha H sträckt och när du sänker ner V efter att ha gått under så höj upp H istället och upp över ditt huvud bakifrån och till framsidan, nu när du är till höger om tjejen.
  5 dippa ner din H (lite) och ta litet baksteg, för att på 67 höja armen igen över ditt huvud och ner bakom, gå rygg mot rygg tillbaka till vänster, lyft där upp din V över ditt huvud till framsidan. Vrid dessutom upp dig lite mot tjejen på 7, och böj dig gärna lite i knäna, iallfall om tjejen är kortare än dig, för att lättare hinna trassla sig ut (och man har även pausen på sig att fortsätta lyfta över armen och sänka ner på framsidan mellan varandra).
 • Man står nu i princip som efter en setenta, dvs tjejen har sin V i polisgrepp bakom ryggen i killens H, ViH emellan varandra.
  1 sänk ViH-händerna och gå baksteg, 23 enchufla som snurrar ut tjejen till 2hands-fattning mittemot.
  5 baksteg, 67 led tjej till dqn-pos, men på 67 lyft hennes V i din H över ditt huvud, så att du trär huvudet genom ett hål liksom, med din handled ner vid ditt vänstra öra så din arm är snett över ditt bröst och handen vriden åt höger så tjejens arm går ner vid ditt högra öra. Släpp där handen och ta tag på tjejens skulderblad/rygg, och tjejen lägger handen på killens axel/överarm som vanligt.
 • 123 567 Dile que no.

  8-5-8 (två händer i en, snurra svan med midjan)

 • 123 Från tvåhands snurra in tjej i kramfigur. 567 Ut igen men stoppa med hand på nacke (som el cerro).
 • 123 Dippa H hand och lyft den sen över tjejs huvud och lägg på din V axel, tjej börjar snurra ut motsols.
  56 lyftvänster över ditt huvud (handflata upp) och sedan på 7 lyft över höger, till 2-hands mitt emot varandra.
 • 123 2-hands-enchufla, på toppen när tjejen är med ryggen mot dig sätt ihop händerna och ta båda tjejens i din H och släpp V.
  567 fortsätt enchuflan ut till mittemot, med 2-i-H-fattningen.
 • 123 baksteg och förbered snurr, killen går gärna lite runt tjejen för att få henne att börja gå lite medsols.
  567 snurra tjejen medsols en dubbelsnurr (fortfarande 2iH) och hamna åter mittemot varandra.
 • 123 gör en enchufla igen och hamna mittemot, på 5 tryck tjej i baksteg rakt och på 67 rakt mot dig, och lyft och trä hennes händer över ditt huvud, så hon lägger en han på varje av ditt nyckelben. I pausen förbered med att börja sticka ner dina båda händer i hålet framför ditt huvud mellan hennes armar från varsitt håll.
 • 12 putt tjejens armar med dina armar (handled mot handled ungefär) lite ner ut och så "kasta" upp dom, tjejen ska låta armarna "flyga" upp till rakt över sitt huvud i en "svanfigur", med händerna korsade lite snyggt (och håll dom kvar där).
  på 3/paus tar killen tag i tjejens midja/höftben.
  (inte helt hundra på slutstegen här nu i huvudet, inte tjejens iallfall... men man märker nog vad som känns rätt :))
  5 markerar man genom en liten vridning av tjejen medsols, tjejen går fram på 5 förbi killen, och på 67 snurra tjejen ca 1.5 varv i frisnurr motsols (som dqn), killen följer med tjejen med ett halvt varvs vridning motsols, så man hamnar brevid varandra, tjejen till höger, redo för en dqn, där sänker tjejen ner armarna igen, med vänster på killens axel som vanligt.
 • 123 567 Dile que no.

  8-A-1

 • 123 567 DQN, där man håller sin V i tjejens H, och följer med till mittemot på 7.
 • 123 förbered med ner-och-upp-rörelsen med V som visar på att en snurr kommer, men sätt upp H med handflata mot tjej, lillfinger upp, mellan er så hon tar tag med andra handen, och släpp då V. 567 ge tjejen en dubbelsnurr medsols.
 • 123 framsteg och sedan bakåt och vik av så tjej kan göra som en DQN. på 567 ge lite extra fart med H, och vrid med ett halvt varv, så tjejen kramas in på killens högra sida, och stoppa henne med V på hennes V axel.
 • 1 tar tjej baksteg, och killen vrider henne något motsols, och sedan ut medsols ungefär ett halvt varv på 23, och släpp V från axeln. Börja förbereda med H som höjs. 567 ge tjej dubbelsnurr medsols, hamna åter mittemot med HiV.
 • 123 567 åter en liknande DQN som nyss, men här ger man istället tjejen en frisnurr, och fångar upp henne i vanlig startposition, med hand bakom hennes rygg.
 • 123 567 DQN. Redan i paus börja visa med V hand framåt mellan er,
 • 1 tar båda framsteg, sedan 23 steg tillbaka och vrid upp mittemot varandra, och för handen tillbaka mellan er och höj som förberedelse. 567 snurra tjejen ett varv medsols och killen motsols, man ska vara nära varandra och snurrar "axel mot axel", och hamnar åter mittemot med ViH. Här tar du dock tag i andra handen till tvåhandsfattning.
 • 123 Enchufla med V höjd och H sänkt så tjej kramas in rakt framför kille. Sänk V och landa på tjejs mage på 5, flytta ner H under den på 6, och på 7 putta upp tjejens armar i en svanfigur. Man tar steg på plats (eller små baksteg).
 • Följ med upp med dina händer, och ta tag i tjejens händer, och sänk ner dom i titanic-figur på 1, tjej går baksteg, och man vrider tjej en aning motsols, på 2 höj upp V igen, behåll H nere, och 3 börja vrida tjejen lite medsols, och släpp H. 567 snurra tjejen 1.5 varv medsols, och vrid själv upp dig motsols ett kvarts varv, så ni hamnar intill varandra, och lägg på 7 ner handen bakom din nacke, så ni hamnar i startposition för dqn.
 • 123 567 Dile que no.

  8-A-2 (70 felhåll, axelkram gå ut med extravarv, frisnurr)

 • 123 Från tvåhands, förbered. 567 Tjej dubbelsnurr medsols som setenta, man måste ju släppa H tillfälligt andra varvet, tjejen behåller den handen bakom in rygg.
 • 123 Förbered framsteg och gå undan åt sidan bakåt, för att visa DQN. Var tydlig då det är normalt att snurra andra hållet. 567 går tjej förbi som DQN och snurrar ut, och står sedan omvänt som killen men till vänster. Där sänker man V och höjer H istället i pausen.
 • 123 led tjej bakom din rygg, 1 steg framåt, släpp V när den inte räcker och led med höjda H. 567 ge tjejen en "knyck" med H så hon snurrar in i en kramfigur till höger om killen, och lägg V på hennes vänstra axel.
 • 123 promenerar tjejen framåt, killen bakåt, runt en tänkt punkt emellan varandra. 567 putta ut tjej medsols på axeln, använd H hand för att putta in henne i ett andra varv, så hon hamnar mittemot med sin V arm bakom sin rygg i killens H.
 • 123 framsteg och vik bak åt sidan som DQN. 567 tjej förbi och snurra ut som DQN. I pausen flyttar killen över tjejens hand i sin V istället.
  Tjejen skulle göra någon styling här... sträcka ut den fria armen, eller något :)
 • 123 led tjejen bakom ryggen, och flytta över hennes hand i din H igen på andra sidan. 567 ge tjejen en frisnurr motsols, och hamna i startpos för dqn.
  Tjejen ska här ha "svanhänder", båda uppåt, och snurra dom (så man liksom ritar en cirkel över huvudet med dom korsade händerna) två ggr under snurren, på 5 och 7.
 • 123 567 Dile que no.

  8-A-4 (kram backa ut, runt bakom, skålsnurr bakom rygg, hand bakom nacke)

 • Stå mittemot varandra med tvåhandsfattning. 123 krama in tjej till höger med enchufla. Ta tag stadigt i tjej med en hand på varje sida (men håll kvar hennes händer), och var tydlig med att "bromsa upp" (tjej vill ju nämligen normalt gå bakåt på 5).
  På 5 tryck tjej framåt, dra henne sedan bakåt på 67 och gör ett hål mellan dina armar så hon kan backa ut genom dom, och vrid med ett kvarts-halvt varv åt höger så ni hamnar (nästan) mittemot varandra med dubbelfattning. Tjejen kan böja sig lite för att komma under armarna.
 • Tjej står på stället, kille framsteg mot tjej på 1, vrid sedan medsols 3/4 varv under dina armar (som ska ha händerna samlade) på 23. 567 sänk H och led tjej förbi med V ungefär som en dqn, och vrid själv med motsols, och jaga tjejen lite, så att tjej hamnar snett framför till vänster om kille, med rygg mot kille, fast lite i sidled. Tjejen har sina armar korsade framför sig med killens hand i varje på vardera sida.
 • 1 dra tjej bakåt, lite åt vänster, och gå själv fram, lite åt höger, så ni inte krockar. släpp V och lyft den i en stor rörelse rakt uppåt så den inte hindrar tjejen att backa förbi på vänster sida på 23, där killen går in förbi till vänster framför tjejen. Killen har nu sin H arm snett framför magen hållandes tjejens hand vid sin vänstra midja, och tjejen står rakt bakom, åt samma håll. Här sträcker killen sin V åt höger, lillfingret uppåt, så tjejen kan ta tag med sin fria H.
  567 dra fram tjej framför och i snurr 1.5 varv motsols så ni hamnar mittemot med ViH. Byt dock till HiH.
 • 1 båda baksteg, 23 vrider killen sig under sin arm medsols et halvt varv (foten på 2 vriden åt höger, och vrid sedan och sätt V på utsidan), vrid huvudet lite mer så du ser tjejen, och sträck upp och bak H hand, med handflatan uppåt. 567 ge tjejen en snurr medsols, och snurra själv tillbaka motsols på 7 och hamna mittemot.
 • 123 enchufla. 567 snurra tjej ett drygt varv till motsols, jaga genom att gå runt tjejen åt vänster. Stoppa henne med V på hennes V axel. Nu står man nästan brevid varandra, tjej till vänster.
 • 1 vrid om man behöver lite till för att hamna brevid, för H arm fram mellan er och ner på 1, båda tar framsteg (det blir en naturlig fortsättning på snurren). Sedan vrid tillbaka till mittemot på 23, släpp axelhanden, och förbered snurr med H. 567 ge tjej dubbelsnurr medsols.
 • 1 framsteg och lägg H bakom tjejs nacke, fånga upp den handen med V, och lägg din H på hennes rygg, för att på 23 backa ut åt sidan, och 567 fortsätta DQN. Tänk på ett vara tydlig med V att du ska ta hennes H och inte ta hennes lediga V, detta kan man göra genom att lägga handen lätt mot hennes "spetsiga" armbåge som blir när hennes hand är bakom nacken. På 6 i snurren kan tjejen stylea genom att "kamma håret".

  8-A-5 (T-dubbel+K-enkelsnurr från KM, svanfigur, händer längs hennes sidor)

 • 123, 567 DQN.
 • 123 Kubansk markering, men på 3 vrid upp mittemot och förbered dubbelsnurr med V. 5 ge tjej första snurren medsols, 6 tar hon sitt mellansteg, och även killen förbereder sitt steg på 6 med foten vinklad åt vänster. På 7 ger man dels tjejen sin andra snurr, men även killen ska snurra ett varv, under samma arm, dvs motsols. Hamna mittemot ViH.
 • 123 enchufla, ta tag i tjejs andra hand med H i pausen/på 5. Trixa genom att lyfta din H över ditt huvud och landa bakom nacken på 6, sen tillbaka ut igen på 7 till tvåhandsfattning mittemot.
 • 123 tvåhandsenchufla. 567 tjej tillbaka igen (händer ner och vänder på 5)
 • 123 enchufla igen, men lyft bara V över hennes huvud och ha H lågt, och krama in henne rakt framför. på 5 landar V hand på hennes mage, på 6 flytta ner H hand under V, och på 7 släpp händerna och putta upp hennes armar i svanfigur. Följ dock med med dina händer och håll dom intill hennes höjda händer, men håll inte tag.
 • 123 för ner dina händer längs tjejens armar och sidor, till hennes höfter. (Man tar steg på stället här hela tiden). 5 sträcker tjej ut armar mot höger, och tittar åt höger, och tar baksteg, vilket gör att höften går mot höger, killen kan hjälpa till med att vrida lite åt höger, men framförallt ska man hålla emot sedan som förberedelse, och på 6 puttar henne i en frisnurr motsols, vidare runt på 7. Tjejen drar ju där in armen framför sig som vanligt i snurrarna. Kilen vrider sig något motsols så man hamnar i startposition intill varandra.
 • 123 567 Dile que no.